Chemické a impulzné čistenie výmenníkov tepla

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať chemické  a impulzné čistenie výmenníkov tepla

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Chemické a impulzné čistenie špirálových výmenníkov tepla 
 • Chemické a impulzné čistenie doskových výmenníkov tepla
 • Mechanické čistenie akumulačnej nádoby
 • Usadeniny železa a vápnika
 • (1 špirálový výmenník, 14 doskových výmenníkov)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické a impúlzne čistenie
 • Trvanie čistenia 12 pracovných hodín (1 prac.deň)

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie usadenín železa a vápnika
 • Zvýšenie efektivity o 20-30%

Chemické a impulzné čistenie kotolní

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať chemické a impulzné čistenie kotolní spolu s návrhom a dodávkou úpravní vody

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Rozvody realizované čierne zvárané rúry
 • Extrémne zanesenie vápenatými usadeninami
 • Oblasť Slovenského Krasu
 • (15 plynových kotlov, 5x úpravňa na odbúranie vápnika)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické a impulzné čistenie
 • Trvanie čistenia 72 pracovných hodín (6 prac.dní)
 • Dodávka a montáž úpravní vody

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie zanesenia vápenatými usadeninami
 • Zvýšenie efektivity o 30-35%

Chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Chemické čistenie ÚK
 • Zapáchajúce, zanesené a nefukčné kúrenie
 • Implementácia pohlcovača pachov
 • Rozvod realizovaný z čiernych zváraných kovových  rúr
 • (1 vagón)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické čistenie systému
 • Trvanie čistenia 20 prac.hodín (2 dn)
 • Bez konzervácie

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Splnenie požiadaviek zákazníka a to odstránenie zápachu a zvýšenie efektivity ÚK
 • Odstránenie nečistôt z nemrznúcej zmesi

Čistenie rozvodov ústredné kúrenia OS HE

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodov ústredné kúrenia OS HE

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Kompletné čistenie rozvodov ÚK výmenníkovej stanice tepla
 • Zanesenie mechanickými nečistotami
 • Impúlzny preplach rozvodov kúrenia
 • (4 vetvy ÚK, 12-15 stupačiek ÚK, 150 vykurovacích telies)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Impulzné čistenie
 • Trvanie čistenia 33 prac.hodín(3 dni)
 • Bez osadenia mechanických filtrov
 • Bez konzervácie systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie nánosov a usadenín zo systému
 • Zlepšenie hydraulického systému ÚK

Čistenie chladiaceho rozvodu

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie chladiaceho rozvodu 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Zanesenie nemrznúcou zmesou a glykolom 
 • Zváranie a úprava rozvodov
 • Rozvod realizovaný z čierna zváranej rúry a flexi hadičiek
 • Dimenzia DN100 – DN15
 • (60x fancoil, 3x chiller)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické čistenie
 • Trvanie čistenia 9 prac. hodín

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránené usadeniny nánosov chladiacej zmesi

Čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Chemický preplach akumulačnej nádoby
 • Chemický preplach výmenníka tepla
 • Impúlzny preplach výmenníka
 • (Akumulačná nádoba objem 500l, Výmenník cca 12l)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické,impulzné a mechanické čistenie
 • Trvanie čistenia 20 prac. hodín (2 dni)
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie nánosov vápnika a železa po 19 rokoch
 • Odstránenie sfarbenia a zápachu vody

Čistenie preplach a dezinfekciu rozvodov TV a SV v objekte podnikateľského centra

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie preplach a dezinfekciu rozvodov TV a SV v objekte podnikateľského centra

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody BVS a.s.
 • Odstraňovanie následkov po baktérii Legionella
 • Hlavný prívod vody pozinkovaná rura
 • Bez osadenia mechanických filtrov
 • Ohrev TV v externom zásobníku
 • Extrémne zanesený systém nánosmi železa
 • (24 x vývod TV, 24x vývod SV, 10x pisoár, 24x wc, 1x kuchyňa)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 2 pracovné dni
 • (24 pracovných hodín)
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov prevádzkovateľa cca 40-50%
 • Výsledky meraní po dezinfekcii – negatívne!

Čistenie olejového výmenníka tepla

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie olejového výmenníka tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Chemické a impulzné čistenie olejového výmenníka tepla pre kaliacu pec komponentov prevodovky
 • Odmasťovanie a čistenie technológie od nánosov kaliaceho oleja
 • (1 x olejový výmenník tepla)

 ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické a impúlzne čistenie
 • Trvanie čistenia 9 pracovných hodín
 • Odmastenie systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Splnenie požiadaviek zákazníka
 • Zbavenie sa usadenín kaliaceho oleja

Realizácia čistenia chladiacich foriem

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie chladiacich foriem

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Technológia chladenia na výrobu automobilových tlmiacich elementov
 • Čistenie foriem pre VAG
 • Zanesenie systému spôsobené nemrznúcou – chladiacou zmesou a inkrustami
 • (2 x chladiaca forma)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické a impúlzne čistenie
 • Trvanie čistenia 9 prac. hodín
 • Dopustenie systému príslušným chladivom na základe odporúčania výrobcu

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie prenosu tepla podľa slov prevádzkovateľa cca 30-35%
 • Splnenie požiadaviek zákazníka
 • Znížená poruchovosť a prestoje
 • Odstránenie zanesenia po nemrznúcej zmesi

 

Čistenie odovzdávacích staníc tepla

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie odovzdávacích staníc tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Chemický a impulzný preplach výmenníkov tepla                     
 • Mechanický a chemický preplach akumulačných nádob
 • Extrémne zanesený systém
 • Odtraňovanie extrémnych nánosov železa a vápnika
 • (5 odovzdávacích staníc tepla, 5x akumulačná nádoba na ohrev TV 2500l, 48x stavebnicový výmenník tepla (SVT))

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické ,impúlzne a mechanické čistenie
 • Trvanie čistenia 9 pracovných dní
 • (72 pracovných hodín)

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie prenosu tepla podľa slov prevádzkovateľa cca 15-20%
 • Splnenie požiadaviek zákazníka
 • Zbavenie sa usadenín