Čistenie olejového výmenníka tepla

ÚLOHA:

  • Navrhnúť a realizovať čistenie olejového výmenníka tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

  • Chemické a impulzné čistenie olejového výmenníka tepla pre kaliacu pec komponentov prevodovky
  • Odmasťovanie a čistenie technológie od nánosov kaliaceho oleja
  • (1 x olejový výmenník tepla)

 ČISTENIE  – POSTUPY:

  • Chemické a impúlzne čistenie
  • Trvanie čistenia 9 pracovných hodín
  • Odmastenie systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Splnenie požiadaviek zákazníka
  • Zbavenie sa usadenín kaliaceho oleja