Čistenie rozvodov vody a kúrenia

Rozvody vody a kúrenia sa postupne upchávajú – zanášajú a je jedno z akých materiálov sú konštruované . V každom type potrubia sa nánosy zväčšujú a priemer rúry sa zmenšuje, až kým sa potrubie úplne neupchá. Možno sa Vám Váš systém javí zdanlivo čistý, naše čistenie Vás presvedčí o opaku .

Tečie Vám voda pomalšie alebo už neodteká vôbec? Tečie Vám zapáchajúca voda alebo sa Vám zanášajú vodovodné kohútiky? Počujete z potrubia zvláštny zvuk bublania? Zabezpečte čistenie včas , nečakajte kým bude neskoro, pretože porucha sa skôr či neskôr dostaví. Nečakajte na havarijný stav, ktorý Vás zablokuje na podstatne dlhší čas a oberie Vás o viac peňazí.

Spoločnosť Wilseko s.r.o. vykonáva čistenie rozvodov všetkými dostupnými, najmodernejšími a inovatívnymi technológiami. Dokážeme vyčistiť všetky typy rozvodov, v ktorých sa ako médium používa voda, emulzie, rôzne chladivá atď. V súčasnosti sú na trhu dostupné 3 metódy čistenia:

1. Mechanické čistenie rozvodov

Využíva sa v prípade, kedy je rozvod prístupný pre vstup človeka dovnútra systému. Najčastejšie sú to zásobníkové – akumulačné nádoby. Pri týchto nádobách pracovník fyzicky vchádza do systému a pomocou náradia odstraňuje nánosy kalov, inkrustov a usadenín. Po mechanickom čistení sa následne dezinfikuje celý systém. Dezinfikuje sa z dôvodu existencie baktérií, rias alebo plesní pod inkrustami a usadeninami. Tie môžu následne začať prekvitať a môže to byť potenciálne riziko pre zdravie človeka.

2. Chemické čistenie rozvodov

Využíva sa v prípade, kedy je potrebné systém (rozvody) vyčistiť od chemických nánosov. Dokážeme vykonať aj chemické čistenie výmenníkov tepla, či vykurovacieho systému.

Najčastejšie sú príčinami zanesenia systému vápnik, železo a mangán. Pri chemickom čistení dochádza k preplachu pomocou prípravkov, ktoré odburávajú nánosy. Po chemickom čistení sa systém neutralizuje a následne, pokiaľ je používaný na pitnú vodu, dochádza k dezinfekcii. Používame chémiu konvenčnú, prípadne našu vlastnú.

3. Impulzné čistenie rozvodov