Čistenie vykurovacieho systému pre domácnosti

Prečo je potrebné čistiť vykurovací systém a ako viem, že je systém znečistený alebo zanesený?

Dôvody, prečo je potrebné systém kúrenia pravidelne čistiť, by sme vedeli rozdeliť do dvoch základných okruhov:

1. pravidelné čistenie šetrí financie

 • zvýši tepelný výkon kúrenia, čo znamená zníženie nákladov na vykurovanie
 • predĺži sa životnosť kotla a technologických zariadení, čo znamená oddialenie investície do nového kúrenia

2. pravidelné čistenie šetrí životné prostredie

 • Zrýchli sa prenos tepla a zvýši sa výkon kúrenia, čím sa zníži spotreba zdroja energie (voda, elektrika, plyn)

To, že systém nefunguje správne, sa dá vo väčšine prípadov veľmi ľahko zistiť. Najčastejšie ukazovatele sú:

 • Výkon – kúrenie nefunguje správne – stráca sa výkon podlahového alebo radiátorového kúrenia, nehreje celý radiátor, prípadne jeho časť
 • Zvuk – hlučnosť celého systému – kotol sa zanáša, búcha, čerpadlá nestíhajú, prípadne je počuť pukanie v radiátore
 • Náklady – zvýšené faktúry za plyn, elektriku alebo drevo
xG6wOLa2zIYEe3hNDSmaRqezaocAmYqXzpBq.jpeg

Ako vznikajú nečistoty v systéme?

Určite sa pýtate, ako je možné, že sa objavia nečistoty v systéme a nastane jeden z problémov spomenutých vyššie. Aj v tomto prípade existuje viac dôvodov.

Začneme úplne od začiatku, od realizácie radiátorového, či podlahového kúrenia. Znečistenie môže byť spôsobené jednak použitím nesprávnych materiálov pri realizácii, či neprepláchnutím systému po zapojení rozvodu. Znečistenie môže nastať aj kombináciou starého a nového rozvodu.

Druhým hlavným dôvodom znečistenia rozvodov kúrenia je samotná voda. Príčinou môže byť napustenie systému nesprávnou (znečistenou) vodou, zvyčajne zo studne, vďaka čomu vznikajú usadeniny priamo zo zdroja vody.

Takýmto štýlom sa môžu zaniesť všetky typy systémov a je jedno, z akých materiálov je systém zrealizovaný.

Je pravdou, že niektoré sú náchylnejšie na zanášanie viac a niektoré menej. Rovnako to závisí aj od oblasti, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Niektoré oblasti sú náchylnejšie na obsah minerálov vo vode, iné na inkrusty, kvalitu vody, mikróby, riasy, či baktérie.

Vo svojej podstate však zanáša každý systém, to znamená, že každý vykurovací systém je potrebné čistiť. Podľa našich dlhoročných skúseností odporúčame vykonať preplach a dezinfekciu vykurovacieho systému pred prvým použitím a následne v pravidelných intervaloch 3-5 rokov.

pstup-prace

Postup práce

Keďže každý systém má svoje špecifiká, radí Vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Prikladáme klasickú ukážku postupu práce pri čistení:

 • Telefonické upresnenie, prípadne osobná obhliadka
 • Dohodnutie termínu
 • Zapojenie potrebných strojov
 • Čistenie systému
 • Napustenie systému vodou a konzervačnou chémiou
 • Odporúčanie a inštalácia možného filtračného zariadenia, prípadne úpravne vody
 • Vystavenie preberacieho protokolu spolu s fakturáciou

Celý tento postup trvá v prípade štandardných rodinných domov, chát a bytov od 7 do 12 hodín. V prípade väčších objektov, panelových domov alebo kotolní sa čas potrebný na čistenie určí na základe obhliadky, príp. Dlhšieho technického rozhovoru. Vo väčšine prípadov dokážeme vyčistiť váš systém do 1 dňa.

Jediné, čo od vás potrebujeme je prístup k vykurovacím telesám (radiátorom), rozdeľovačom a kotlom. Určite nepohŕdneme v zime šálkou teplého čaju, prípadne kávy alebo v lete pohárom vody :).

Pri čistení nehrozí riziko poškodenia rozvodov, keďže pri čistení používame rovnaký tlak ako pri prevádzke.

Vykonávame čistenie celého systému. Len v tom prípade dokážeme zaručiť čistý, bezproblémový a bezporuchový chod vykurovacej sústavy.

V prípade kúrenia je garantovaná návratnosť 2-3 roky v závislosti od vstupných podmienok.

Dohodnite si s nami hneď termín stretnutia.