Dodávka úpravní vody

V prípade potreby realizujeme dodávku , montáž úpravní vody pre domácnosti , prevádzky a menšie technologické celky na základe rozboru vody .

Dodávame úpravne na elimináciu a absorpciu mangánu , železa , vápnika , dusičnanov , chlóru a kalov .