Naše práce

Legionella v domove dôchodcov

Zásobovanie pitnou vodou domova dôchodcov bolo kontaminované legionellou. Boli sme poverení odstránením kontaminácie, likvidáciou príčiny zakalenia, zlepšením hydrauliky a vyčistením potrubí teplej, studenej a cirkulujúcej vody pomocou technológie COMPREX®…

Zakalenie v rozvodoch školy

Našou úlohou bolo odstrániť z potrubných rozvodov zvyšujúce sa zakalenie dôsledkom produktov korózie, ako je biofilm. Za týmto účelom mali byť vyčistené potrubia studenej, teplej a cirkulujúcej vody technológiou COMPREX® a následne mali byť dezinfikované oxidom chloričitým…

Pseudomonády v budove s lekárskymi ordináciami

Po kontaminácii budovy baktériou pseudomonáda sme dostali objednávku, aby sme odstránili mierne problémy so zakalením. Potrubia pitnej vody mali byť za týmto účelom vyčistené postupom COMPREX® a následne dezinfikované  oxidom chloričitým…