Dezinfekcia systému a čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA :

  • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

  • Studňová voda
  • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
  • Extrémne zanesený systém usadeninami mangánu a železa
  • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 1x kuchyňa, 12 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

  • Impulzné čistenie systému TV a SV
  • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín
  • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Odstránenie nánosov mangánu a železa