Impulzné a chemické čistenie systému v rodinnom dome

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Hlavný ležatý rozvod nepriechodný
 • Výmena hlavného ležatého rozvodu za nový rozvod
 • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
 • Extrémne zanesený systém usadeninami železa
 • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 7 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné a chemické čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 12 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie mechanických nečistôt železa
 • Sfunkčnenie systému SV a TV