Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody PVPS a.s.
 • Rozvody z pozinkovanej rúry
 • Osadenie mechanických filtrov a regulátora tlaku
 • Extrémne zanesený systém
 • Odtraňovanie inkrustov
 • (4x kúpeľňa, 4x toaleta, 2x kuchyňa, 16 x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 11 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 30-35%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia zápachu