Kontakt

konateľ firmy

Ing. Sleziak Tomáš, PhD.

mobil: +421 905 182 620
email: tomas.sleziak@wilseko.sk

Obchodné oddelenie

Tropp Martina

mobil: +421 905 270 695
email: martina.tropp@wilseko.sk

Montáž a odpočty vodomerov a meračov tepla

Bc. Staško Samuel

mobil: +421 944 237 206
email: samuel.stasko@wilseko.sk

Kontaktný formulár

Naše sídlo

E-mail:
info@wilseko.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Sleziak , PhD.
+421 905 182 620
tomas.sleziak@wilseko.sk

Montáž a odpočty vodomerov a meračov tepla
Bc. Staško Samuel
 
Obchodné oddelenie
Martina Tropp

 

Wilseko s.r.o.

Fakturačná adresa: Južná trieda 33
040 01 Košice

IČO:
48 015 717

IČ DPH:
SK2024178299

Okresný súd Košice I
Vložka číslo: 36762/V

Fio Banka
Číslo účtu / kód: 2300728123/8330
IBAN: SK 88 8330 0000 0023 0072 8123
SWIF/BIC: FIOZSKBAXXX
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu / kód: 51 6582 7551/0900
IBAN: SK21 0900 0000 0051 6582 7551
SWIF/BIC: GIBASKBX