Čistenie vodovodných potrubí pre domácnosti

Prečo je potrebné čistiť systém a ako viem, že je systém znečistený alebo zanesený?

Dôvody, prečo je potrebné vodovodné potrubie pravidelne čistiť sú rôzne.

Medzi tie viditeľné patria:

 • Znečistená alebo zapáchajúca voda
 • Viditeľné stopy zanesenia na sanitárnych zariadeniach – napr. vodný kameň v potrubí

V extrémnych prípadoch:

 • Znížený tlak v systéme
 • Nefunkčnosť celého systému, keď voda vôbec netečie, t.j. upchaté vodovodné trúbky

Okrem týchto dôvodov máme aj dôvody voľným okom neviditeľné, o to viac dôležitejšie:

 • V rozvode alebo vo vode sa nachádzajú mikróby a baktérie
 • Znečistenie vody z vodovodu, kopaných alebo vŕtaných studní

Pre zdravie človeka je však hlavný dôvod potreby čistenia rozvodov pitnej vody:

 • Prevencia pred nežiadúcimi chorobami

Tri najčastejšie príklady čistenia COMPREXOM®

Problémy so zakalením

Prevádzkovatelia systémov na rozvod pitnej vody musia veľmi často bojovať s koróziou pozinkovaných potrubí. Tá sa prejavuje zakalením a červenohnedým sfarbením pitnej vody. Taktiež môže dôjsť k zaneseniu filtrov, regulátorov prúdenia alebo rohových ventilov a dôsledkom toho k zníženiu prietoku. Okrem toho sa zmenšuje priemer cirkulačných potrubí, dochádza ku stagnácii a tým vznikajú ideálne podmienky pre tvorbu biofilmov a na premnoženie baktérií, ako je legionella.

Legionella

V potrubiach pitnej vody môže dôjsť k mikrobiologickej kontaminácii. Jej príčinou sú stavebné, prevádzkové alebo technologické nedostatky. Kontaminácia legionellou sa vo väčšine prípadov zistí v rámci povinnej analýzy pitnej vody na základe Smernice o kvalite pitnej vody. Potom je potrebné konať rýchlo, pretože legionella predstavuje vážne zdravotné  riziko. Tyčinkovité baktérie žijú vo vode, prenášajú sa kvapôčkami a môžu vyvolať infekčnú Legionársku chorobu.

Pseudomonas

Pseudomonas sú tak ako legionella tyčinkovité  baktérie. Môžu byť nebezpečné predovšetkým pre ľudí s oslabenou imunitou. Preto je urýchlené riešenie tohto problému nevyhnutné predovšetkým v nemocniciach.

Ako vznikajú nečistoty vo vodovodnom potrubí?

Určite sa pýtate, ako je možné, že sa objavia nečistoty v systéme a nastane jeden z problémov spomenutých vyššie. Aj v tomto prípade existuje viac dôvodov.

Začneme úplne od začiatku, od realizácie systému. Znečistenie môže byť spôsobené jednak použitím nesprávnych materiáloch pri realizácii, či neprepláchnutím systému po zapojení rozvodu. Znečistenie môže nastať aj kombináciou starého a nového rozvodu.

Druhým hlavným dôvodom znečistenia rozvodov vody je samotná voda. Príčinou môže byť napustenie systému nesprávnou (znečistenou) vodou, zvyčajne zo studne, vďaka čomu sa usadia inkrusty a usadeniny priamo zo zdroja vody.

Takýmto štýlom sa môžu zaniesť všetky typy systémov a je jedno, z akých materiálov je systém zrealizovaný.

Je pravdou, že niektoré sú náchylnejšie na zanášanie viac a niektoré menej. Rovnako to závisí aj od oblasti, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Niektoré oblasti sú náchylnejšie na obsah minerálov vo vode, iné na inkrusty, kvalitu vody, mikróby, riasy, či baktérie.

Vo svojej podstate však zanáša každý systém, to znamená, že každý systém je potrebné čistiť. Podľa našich dlhoročných skúseností odporúčame vykonať preplach a dezinfekciu vodovodného potrubia pred prvým použitím a následne v pravidelných intervaloch 3-5 rokov.

Copper-water-pipe.jpeg

Oblasti použitia COMPREXU®

Ako sme už spomínali, čistenie systému nie je dôležité len v prípade znečistenia, ale aj v prípade realizácie nových zariadení. Preto pri čistení COMPREXOM® rozlišujeme existujúce a novo uložené potrubia pitnej vody.

Oplach existujúcich zariadení

Vo fungujúcich potrubiach sa počas prevádzky vytvárajú usadeniny a biofilm. V neošetrených oceľových potrubiach môže dôjsť z produktov korózie k tvorbe usadenín. Tieto redukujú priemer potrubí a zmenšujú takto prietok. V cirkulačných potrubiach sa preto často nedosahuje požadovaná teplota vratnej vody. Voľne adhézne usadeniny a biofilmy sa môžu z časti uvoľniť a tým zapríčiniť zakalenie a hnedé sfarbenie vody. Väčšie častice upchávajú filter. Mobilizovaný biofilm spôsobuje mikrobiálne znečistenie pitnej vody, ktoré sa prejaví pri analýze pitnej vody predovšetkým zvýšeným počtom kolónií. Čistenie existujúcich potrubí má teda za cieľ na jednej strane zabezpečiť hygienicky bezchybný stav potrubí a na druhej strane obnoviť ich plánovaný prietok. Pritom by ale nemalo dôjsť podľa možností k poškodeniu vrstiev, zabezpečujúcich ochranu pred koróziou.

Oplach nových zariadení

Po vykonaní skúšky novo zrealizovaných rozvodov pitnej vody je ich vyčistenie postupom COMPREX® väčšinou najúčinnejším prostriedkom.

Pri novo inštalovaných potrubiach sa môže okrem toho stať, že sa do nich neúmyselne dostanú pomocné montážne látky alebo nečistoty. Pri odbornom zaobchádzaní so súčiastkami a pri správnej montáži v mnohých prípadoch postačuje na vyplavenie týchto látok oplach vodou alebo oplachovými kompresormi.

Tieto látky mobilizuje zvýšenými vlečnými silami na vnútornom povrchu potrubí a spoľahlivo ich vyplavuje. Cieľom je odstránenie mikroorganizmov a predovšetkým výživných substrátov pre mikroorganizmy z potrubí. O čo dôkladnejšie je čistenie, o to čistejšie a úspešnejšie sú následné dezinfekčné opatrenia.

Je jedno, či máte potrubie staré alebo nové, s COMPREXOM® zabezpečíme efektívne čistenie a tým účinne prispievame k zachovaniu alebo obnoveniu kvality pitnej vody.

Ako funguje COMPREX® pri potrubiach pitnej vody?

Využívame existujúcu vodu a cez vstupné miesto zavádzame v impulzoch filtrovaný vzduch a to tak, že sa vytvárajú balíky z blokov vzduchu a vody, ktoré prúdia počas oplachu vysokou rýchlosťou 10 až 20m/s.

Tieto zrýchlené balíky vytvárajú enormné turbulencie so silnými strihovými a vlečnými silami, ktoré mobilizujú usadeniny a spoľahlivo ich vyplavujú.

Čistíme vodovodné potrubie spoľahlivo a šetrne, pretože náš pracovný tlak je vždy nižší ako prípustný tlak zariadenia.

COMPREXOM® dokážeme odstrániť všetky ľahko priľnuté a pohyblivé usadeniny.

Dokážeme prispôsobiť náš postup vašim podmienkam. Postup COMPREX®, ktorý sme na informačnom obrázku predstavili na príklade potrubia pitnej vody, možno prispôsobiť aj rúram menších priemerov a rozličným prostrediam v budovách. Preto je COMPREX® efektívnym riešením pre najrozličnejšie rozvody pitnej vody.

 

Na obrázku nižšie môžete vidieť, ako používame COMPREX® pre potrubia pitnej vody, kde pripájame hadicu a ktoré stúpačky a kedy sú mimo prevádzky. Takisto sú tam znázornené možnosti napájania pre vzduchové impulzy na domovú prípojku alebo na rozvádzače studenej, prípadne teplej vody.

Čo všetko sme už s COMPREXOM® vyčistili?

Naši zákazníci nám v praxi opäť nanovo potvrdzujú, že COMPREX® je optimálnym riešením pre najrozličnejšie kontaminácie, znečistenia, či upchatia vodovodných potrubí. V akých prípadoch sa COMPREX® využíva najčastejšie, vidíte na nasledujúcich troch príkladoch z praxe:

Postup práce

Riadime sa heslom: keď už, tak správne!

Často sa stretávame s prípadmi, kedy si zákazník uvedomuje problém, avšak nemá záujem o čistenie, či preplach, ale len o dezinfekciu vodovodného potrubia. My odporúčame čistenie a až následnú dezinfekciu, prípadne ďalšie opatrenia. Mechanické impulzné čistenie je prvým krokom k odstráneniu kontaminácie a týmto spôsobom je možné ušetriť čas a prostriedky.

Keďže každý systém má svoje špecifiká, radí Vám vypracujeme individuálnu ponuku. Prikladáme klasickú ukážku postupu práce pri čistení:

 • Telefonické upresnenie, prípadne osobná obhliadka
 • Dohodnutie termínu
 • Zapojenie potrebných strojov
 • Čistenie systému
 • Napustenie systému vodou a dezinfekčnou chémiou
 • Odporúčanie a inštalácia možného filtračného zariadenia, prípadne úpravne vody
 • Vystavenie preberacieho protokolu spolu s fakturáciou

Celý tento postup trvá v prípade štandardných rodinných domov, chát a bytov od 5 do 8 hodín. V prípade väčších objektov to záleží podľa obhliadky. Ale v mnohých prípadoch dokážeme vyčistiť váš systém do 1 dňa.

Jediné, čo od vás potrebujeme je sprístupnenie technickej miestnosti a prístup k odberným miestam vody (batérie, výlevky, toalety, záhradné ventily). Určite nepohŕdneme v zime šálkou teplého čaju, prípadne kávy alebo v lete pohárom vody :).

Odporúčame čistiť celý systém (teplú, studenú vodu, zásobníky, bojler) cena je rovnaká a účinnosť nepochybne vyššia.

Dohodnite si s nami hneď termín stretnutia.

Hlavné výhody postupu COMPREX®

Efektívnosť

jedná sa skutočne o najefektívnejší spôsob, ako odstrániť usadeniny, biologický film a cudzie telesá z vašeho systému rozvodov pitnej vody

Dôkladnosť

dokážeme vyčistiť všetky nečistoty v systéme

Šetrnosť

pri čistení nemôže dôjsť v žiadnom prípade k poškodeniu sústavy. Impulzný tlak pri čistení je vždy nižší ako prevádzkový tlak

Minimálne znevýhodnenie spotrebiteľa

vďaka optimálne naplánovaným oplachovým úsekom a časom oplachu je možné používať zariadenie aj počas čistenia