Realizácia zdravo-technickej inštalácie

V oblasti realizácie ZTI dodávame služby od projektovej dokumentácie , konzultácie , realizácie až po dezinfekciu rozvodov.