Dodávka a montáž vodomerov, meračov tepla a PRVN

Na základe rozhodnutia R/I – 28/2015 sme 

organizáciou s oprávnením na vykonávanie:

  • Opravy a montáž vodomerov a meračov tepla
  • Montáž meračov tepla
  • Montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN)
  • Diaľkový odpočet PRVN a vodomerov
  • Dodávame vodomery, merače tepla a PRVN od viacerých renomovaných výrobcov, akými sú Techem, Sensus, Enbra, Powogaz.
0 +
diaľkových PRVN
0 +
PRVN
0
vymenených vodomerov