Čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA :

  • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ŠPECIFIKÁCIA :

  • Ohrev vody elektrický zásobník
  • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
  • Extrémne zanesený systém usadeninami železa a vápnika
  • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 7 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

  • Impulzné a chemické čistenie systému TV a SV
  • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
  • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa
  • Odstránenie nánosov železa a vápnika