Čistenie odovzdávacích staníc tepla

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie odovzdávacích staníc tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Chemický a impulzný preplach výmenníkov tepla                     
 • Mechanický a chemický preplach akumulačných nádob
 • Extrémne zanesený systém
 • Odtraňovanie extrémnych nánosov železa a vápnika
 • (5 odovzdávacích staníc tepla, 5x akumulačná nádoba na ohrev TV 2500l, 48x stavebnicový výmenník tepla (SVT))

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické ,impúlzne a mechanické čistenie
 • Trvanie čistenia 9 pracovných dní
 • (72 pracovných hodín)

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie prenosu tepla podľa slov prevádzkovateľa cca 15-20%
 • Splnenie požiadaviek zákazníka
 • Zbavenie sa usadenín