Chemické a impulzné čistenie kotolní

ÚLOHA :

  • Navrhnúť a realizovať chemické a impulzné čistenie kotolní spolu s návrhom a dodávkou úpravní vody

ŠPECIFIKÁCIA:

  • Rozvody realizované čierne zvárané rúry
  • Extrémne zanesenie vápenatými usadeninami
  • Oblasť Slovenského Krasu
  • (15 plynových kotlov, 5x úpravňa na odbúranie vápnika)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

  • Chemické a impulzné čistenie
  • Trvanie čistenia 72 pracovných hodín (6 prac.dní)
  • Dodávka a montáž úpravní vody

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Odstránenie zanesenia vápenatými usadeninami
  • Zvýšenie efektivity o 30-35%