Chemické a impulzné čistenie výmenníkov tepla

ÚLOHA :

  • Navrhnúť a realizovať chemické  a impulzné čistenie výmenníkov tepla

ŠPECIFIKÁCIA :

  • Chemické a impulzné čistenie špirálových výmenníkov tepla 
  • Chemické a impulzné čistenie doskových výmenníkov tepla
  • Mechanické čistenie akumulačnej nádoby
  • Usadeniny železa a vápnika
  • (1 špirálový výmenník, 14 doskových výmenníkov)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

  • Chemické a impúlzne čistenie
  • Trvanie čistenia 12 pracovných hodín (1 prac.deň)

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Odstránenie usadenín železa a vápnika
  • Zvýšenie efektivity o 20-30%