Chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Chemické čistenie ÚK
 • Zapáchajúce, zanesené a nefukčné kúrenie
 • Implementácia pohlcovača pachov
 • Rozvod realizovaný z čiernych zváraných kovových  rúr
 • (1 vagón)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické čistenie systému
 • Trvanie čistenia 20 prac.hodín (2 dn)
 • Bez konzervácie

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Splnenie požiadaviek zákazníka a to odstránenie zápachu a zvýšenie efektivity ÚK
 • Odstránenie nečistôt z nemrznúcej zmesi