Čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla

ÚLOHA:

  • Navrhnúť a realizovať čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla

ŠPECIFIKÁCIA:

  • Chemický preplach akumulačnej nádoby
  • Chemický preplach výmenníka tepla
  • Impúlzny preplach výmenníka
  • (Akumulačná nádoba objem 500l, Výmenník cca 12l)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

  • Chemické,impulzné a mechanické čistenie
  • Trvanie čistenia 20 prac. hodín (2 dni)
  • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Odstránenie nánosov vápnika a železa po 19 rokoch
  • Odstránenie sfarbenia a zápachu vody