Dezinfekcia systému a čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Studňová voda
 • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
 • Extrémne zanesený systém usadeninami mangánu a železa
 • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 1x kuchyňa, 12 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie nánosov mangánu a železa

Impulzné a chemické čistenie systému v rodinnom dome

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Hlavný ležatý rozvod nepriechodný
 • Výmena hlavného ležatého rozvodu za nový rozvod
 • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
 • Extrémne zanesený systém usadeninami železa
 • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 7 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné a chemické čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 12 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie mechanických nečistôt železa
 • Sfunkčnenie systému SV a TV

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA 

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody VVS a.s.
 • Studňový rozvod
 • Rozvod vody z pozinkovanej rúry
 • Osadenie mechanického filtra
 • Extrémne zanesený systém usadeninami mangánu
 • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 5x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 45 -50%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Voda bez zápachu a sfarbenia

Čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Ohrev vody elektrický zásobník
 • Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry
 • Extrémne zanesený systém usadeninami železa a vápnika
 • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 7 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné a chemické čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa
 • Odstránenie nánosov železa a vápnika

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v RD

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v RD 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Studňový rozvod
 • Rozvody z pozinkovanej rúry
 • Osadenie mechanického filtra
 • Extrémne zanesený systém
 • Odtraňovanie inkrustov
 • (1x kúpeľňa, 1x toaleta, 1x kuchyňa, 5x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 30-35%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Voda bez zápachu a sfarbenia

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody PVPS a.s.
 • Rozvody z pozinkovanej rúry
 • Osadenie mechanických filtrov a regulátora tlaku
 • Extrémne zanesený systém
 • Odtraňovanie inkrustov
 • (4x kúpeľňa, 4x toaleta, 2x kuchyňa, 16 x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 11 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 30-35%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia zápachu

Čistenie rozvodu studenej, teplej a cirkulačnej vody stupatého a ležatého rozvodu

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej, teplej a cirkulačnej vody stupatého a ležatého rozvodu  v 12 poschodovom bytovom dome  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody VVS a.s.
 • Hlavný prívod 2“ pozinkovaná rúra
 • Bez osadenia mechanických filtrov úpravní vody
 • Extrémne zanesený systém
 • (12 stupačiek)

 ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV, SV a cirkulácie
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia a nánosov v systéme

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody VVS a.s.
 • Ohrev vody plynovým zásobníkom plus solar
 • Hlavný prívod vody pozinkovaná rura
 • Bez osadenia mechanických filtrov a úpravne vody
 • Extrémne zanesený systém mechanickými usadeniami (kalmi , nánosmi )
 • (1x plynový zásobník Plus Solar, 3x kúpeľňa, 3x toaleta, 1x kuchyňa,14 x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 14 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 40-50%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia kalu a zápachu

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou a osadením mechanického filtra na vstupe do objektu

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ VVS a.s.
 • Systém bol zanesený mechanickými usadeninami (kalom a nánosom ) a biofilmom
 • Hlavný rozvod vody realizovaný z pozinkovanej rúry od ½ “ do 1“
 • Hlavný prívod vody z  HDPE Ø32
 • 100l zásobník na TV
 • (1x kuchyňa, 2x kúpeľňa, 2x toaleta, 8x odberných miest)

ČISTENIE  POSTUPY:

 • Impulzné  čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 6 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 40-50%
 • Odstránenie zápachu

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v RD s vysokým podielom mangánu

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  v RD s vysokým podielom mangánu 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Ohrev – elektrický zásobník / bojler 120l
 • Bez osadenia mechanických filtrov a úpravne vody
 • Extrémne zanesený systém usadeninami mangánu
 • (1x elektrický zásobník (bojler) 120l , 2x kúpeľňa, 3x toaleta, 2x kuchyňa, 13 x odberných miest)

 ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 40-50%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia zápachu