Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou  

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Dodávateľ vody VVS a.s.
 • Ohrev vody plynovým zásobníkom plus solar
 • Hlavný prívod vody pozinkovaná rura
 • Bez osadenia mechanických filtrov a úpravne vody
 • Extrémne zanesený systém mechanickými usadeniami (kalmi , nánosmi )
 • (1x plynový zásobník Plus Solar, 3x kúpeľňa, 3x toaleta, 1x kuchyňa,14 x odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 14 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 40-50%
 • Sfunkčnenie vodovodného  systému
 • Odstránenie sfarbenia kalu a zápachu