Naše práce

Hľadať podľa kategórie

Dezinfekcia systému a čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome  ŠPECIFIKÁCIA : Studňová voda Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry...

Impulzné a chemické čistenie systému v rodinnom dome

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome  ŠPECIFIKÁCIA : Hlavný ležatý rozvod nepriechodný Výmena hlavného ležatého...

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA  Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou   ŠPECIFIKÁCIA : Dodávateľ vody VVS a.s. Studňový rozvod Rozvod vody z...

Čistenie rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome ŠPECIFIKÁCIA : Ohrev vody elektrický zásobník Rozvod realizovaný z pozinkovanej rúry...

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v RD

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v RD  ŠPECIFIKÁCIA : Studňový rozvod Rozvody z pozinkovanej rúry...

Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou   ŠPECIFIKÁCIA : Dodávateľ vody PVPS a.s. Rozvody z pozinkovanej rúry...