Naše práce

Hľadať podľa kategórie

Chemické a impulzné čistenie výmenníkov tepla

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať chemické  a impulzné čistenie výmenníkov tepla ŠPECIFIKÁCIA : Chemické a impulzné čistenie špirálových výmenníkov tepla ...

Chemické a impulzné čistenie kotolní

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať chemické a impulzné čistenie kotolní spolu s návrhom a dodávkou úpravní vody ŠPECIFIKÁCIA: Rozvody realizované...

Chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať chemické čistenie vykurovacej sústavy lôžkového vagóna ŠPECIFIKÁCIA : Chemické čistenie ÚK Zapáchajúce, zanesené a nefukčné...

Čistenie rozvodov ústredné kúrenia OS HE

ÚLOHA: Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodov ústredné kúrenia OS HE ŠPECIFIKÁCIA : Kompletné čistenie rozvodov ÚK výmenníkovej stanice tepla Zanesenie...

Čistenie chladiaceho rozvodu

ÚLOHA : Navrhnúť a realizovať čistenie chladiaceho rozvodu  ŠPECIFIKÁCIA : Zanesenie nemrznúcou zmesou a glykolom  Zváranie a úprava rozvodov Rozvod...

Čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla

ÚLOHA: Navrhnúť a realizovať čistenie akumulačnej nádoby s výmenníkom tepla ŠPECIFIKÁCIA: Chemický preplach akumulačnej nádoby Chemický preplach výmenníka tepla Impúlzny...