Anton Gubek, Čistenie rozvodu vody a dezifekcia, Betliar