Podnikateľské objekty Bratislava, čistenie vody a dezinfekcia rozvodov