Sfunkčnenie vykurovacích telies a zvýšenie tlaku vody

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody a ústredného kúrenia v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Kúrenie podlahové aj radiátorové
 • Plynový kotol Junkers
 • Rozvod ÚK realizovaný z plast-hliníkových rúr
 • Usadeniny vápnika v ÚK
 • Rozvod vody realizovaný z PPR
 • Nánosy inkrustov a bioflimu vo vode
 • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 1x kuchyňa, 12 odberných miest, 1x kotol Junkers)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické čistenie systému ÚK
 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 12 pracovných hodín
 • Dezinfekcia systému vody
 • Konzervácia systému ÚK

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zvýšenie efektivity systému ÚK
 • Sfunkčnenie vykurovacích telies
 • Zvýšenie tlaku vody