Odstránenie nánosov z kúrenia

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody a ústredného kúrenia v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Osadenie magneticko-mechanicko-odkaľovacieho filtra
 • Kúrenie podlahové + 2x rebríkový radiátor
 • Elektrický kotol Raja
 • Rozvod ÚK realizovaný z plast-hliníkových rúr
 • Usadeniny inkrustov v ÚK
 • Rozvod vody realizovaný z PPR
 • Nánosy bioflimu a sfarbenie vody
 • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 1x kuchyňa, 10 odberných miest, 1x elektrický kotol Raja)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Chemické čistenie systému ÚK
 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dezinfekcia a čistenie systému vody bolo realizované pomocou extérnych zásobníkov na vodu

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie nánosov z kúrenia
 • Odstránenie sfarbenia vody a biofilmu vo vodovodnom systéme