Impulzný preplach systému ÚK

ÚLOHA: 

 • Navrhnúť a realizovať čistenie radiátorového ústredného kúrenia

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Plynový kotol DESTILA
 • Rozvod k vykurovacím telesám kovové  zvárané rúry
 • Vykurovacie telesá rebrové plechové
 • (1x Kotol DESTILA, 10x vykurovacích telies)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impulzný preplach systému ÚK
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dopustenie systému médiom s príslušnými charakteristikami výrobcu

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti
 • Sfunkčnenie vykurovacieho systému
 • Sfunkčnenie vykurovacích telies, ktoré nefungovali od kolaudácie objektu