Čistenie výmenníka tepla a akumulačnej nádoby

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie výmenníka tepla a  akumulačnej nádoby

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Čistenie technologického celku
 • Rozvod z pozinkovanej rúry
 • Medený rúrkový výmenník tepla s hliníkovými lamelami
 • Odtraňovanie inkrustov a vodného kameňa
 • (1x akumulačná nádoba 500l, 1x výmenník tepla)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické a impulzné  čistenie akumulačnej nádoby
 • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín
 • Konzervácia systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie prenosu tepla podľa slov prevádzkovateľa cca 30-35%
 • Zbavenie sa inkrustov a usadenín vodného kameňa