Čistenie rozvodu vody a ústredného kúrenia v rodinnom dome

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody a ústredného kúrenia v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Bez osadenia magneticko-mechanicko-odkaľovacieho filtra
 • Elektrický kotol Protherm Raja
 • Rozvod ÚK realizovaný z amerického plastu
 • Nánosy z ÚK,vápnik a kovové triesky v ÚK
 • Rozvod vody realizovaný z PPR
 • Nánosy železa a sfarbenie vody
 • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 1x kuchyňa, 12 odberných miest, 1x elektrický kotol Protherm Raja, 2x rozdeľovač podlahového kúrenia)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické čistenie systému ÚK
 • Impulzné čistenie systému TV a SV
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dezinfekcia rozvodu vody
 • Konzervácia rozvodu ÚK

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Odstránenie nánosov a vápnika z kúrenia
 • Zvýšenie efektivity ÚK
 • Odstránenie sfarbenia vody a nánosov železa  vo vodovodnom systéme