Chemické čistenie systému ÚK spolu s impulzným čistením súčasne

ÚLOHA: 

 • Navrhnúť a realizovať čistenie radiátorového a podlahového ústredného kúrenia spolu s montážou mechanicko-magneticko- odkaľovacích filtrov nefunkčného systému

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Hlavný rozvod k rozdeľovačom realizovaný z 
 • PPR Ø32
 • Rozdeľovač 2x
 • Rozvod k vykurovacím telesám z PPR Ø32mm
 • Vykurovacie telesá doskové Korad
 • (2 okruhy, 1 x rozdeľovač podlahové kúrenie, 1x rozdeľovač radiátorové kúrenie, 8x vykurovacích telies)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické čistenie systému ÚK spolu s impulzným čistením súčasne
 • Trvanie čistenia 20 pracovných hodín
 • Dopustenie systému upravenou vodou
 • Vysoká náročnosť čistenia

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 35%
 • Sfunkčnenie vykurovacieho systému
 • Sfunkčnenie vykurovacích telies