Hydraulické vyregulovanie kúrenia (ÚK) a teplej vody (TV)

Základom každého správneho fungovania kúrenie a tepelnej vody je ich vyregulovanie. Predpokladom pre správne fungovanie systému je kvalitná projektová dokumentácia.

V procesoch vyregulovania zabezpečujeme:

  • Projekt hydraulického vyregulovania TV
  • Projekt hydraulického vyregulovania ÚK
  • Projekt hydraulického vyregulovania ÚK po zateplení
  • Dodávka a realizácia vyregulovania TV
  • Dodávka a realizácia vyregulovania ÚK
  • Dodávka a vyregulovanie ÚK po zateplení
  • Príprava nastavovacích a odovzdávacích protokolov