Čistenie vodovodných a kurenárskych rozvodov

Sme prví v Košiciach a Košickom kraji, ktorí sa venujú čisteniu, preplachu, dezinfekcii a konzervácii vodovodných a kurenárskych rozvodov na báze mechanických a chemických princípov. Je jedno, či sú rozvody konštruované z plastových, plast-hliníkových, medených prípadne pozinkovaných rúr, rozvody sa časom zanášajú a aj keď sa voda vo vašom vedení javí zdanlivo čistá, presvedčíme Vás o opaku v nasledujúcich krátkych videách z doterajších čistení. Ak máte jeden z nasledovných, prípadne iných problémov, neváhajte nás kontaktovať:

 • Udržujú sa mikróby a baktérie vo vodovodnom rozvode
 • Zanášanie vodovodných batérií
 • Mapy na sanitárnych zariadeniach
 • Strata tlaku teplej a studenej vody
 • Dlhodobo sa Váš systém nevyužíva
 • Kúrenie nefunguje správne
 • Teplotné médium neodovzdáva maximálnu možnú teplotu okoliu
 • Zanášanie kotlov, ventilov a iných časti rozvodov
 • Usadeniny vo vykurovacích telesách- radiátoroch
 • Nefunkčnosť odvzdušňovacích ventilov a armatúr systému
 • Zanášanie podlahového vykurovania
 • Výmenníky tepla neodovzdávajú dostatočné teplo
 • Tlak v systéme ÚK kolíše

Čo ponúkame?

 • Mechanické čistenie
 • Chemické čistenie
 • Konzerváciu kúrenia
 • Dezinfekciu rozvodov vody
 • Mechanické a chemické čistenie všetkých komponentov rozvodov vody a kúrenia
 • Chemické čistenie zásobníkov, výmenníkov (doskových, špirálových), kotlov
 • Chemické a mechanické čistenie, konzervácia tepelných čerpadiel

Dokážeme vyčistiť každý objekt od bytov až po fabriky.

Súčasťou dodávky je:

 • Protokol o tlakovej skúške
 • Protokol o čistení a preplachovaní
 • Zápis z priebehu skúšky
 • Preberací protokol
 • Úprava rozvodov
 • Meranie výstupnej teploty pred začiatkom a po čistení

Keďže každý rozvod je špecifický, cenovú kalkuláciu Vám pripravíme po oboznámení sa s problematikou a systémom samotným. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. V nasledujúcej časti sú uvedené užitočné odkazy a krátke videá z doterajších preplachovaní, čistení, dezinfekcií a konzervovaní.