Realizácia čistenia technologického celku a výmenníkov tepla

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať čistenie technologického celku a  výmenníkov tepla

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Čistenie technologického celku z dôvodu tvorby usadenín spôsobených nesprávnym použitím nemrznúcej zmesi
 • Servisné práce na kotolni
 • Rozvod z čiernych zvraných rúr
 • Medený rúrkový výmenník tepla s hliníkovými lamelami
 • Odstraňovanie inkrustov a vodného kameňa
 • (Výmena 4 plynových kotlov, Spustenie 4 plynových kotlov, Servis 2 plynovývh kotlov)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické a impulzné  čistenie
 • Trvanie čistenia 6 prac. dní
 • Konzervácia systému
 • Dopustenie systému

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Spustenie do teraz nefunkčnej kotolne
 • Zbavenie sa inkrustov ,usadenín vodného kameňa a usadenín vzniknutých zlou nemrznúcou zmesou