Navrhnúť a realizovať čistenie radiátorového a podlahového ústredného kúrenia spolu s montážou

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie radiátorového a podlahového ústredného kúrenia spolu s montážou mechanicko-magneticko- odkaľovacích filtrov

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Použitý dva x plynový kotol Vailant
 • Hlavný rozvod k rozdeľovačom ( zberačom)  realizovaný zo zváranej kovovej rúry 6/4“
 • Rozdeľovače mosadzné
 • Rozvod k vykurovacím telesám z plast-hliníka
 • Vykurovacie telesá doskové Korad
 • 8 okruhov podlahového kúrenia t.j. 64 vetiev
 • 1 okruh  radiátorového kúrenia
 • (2x plynový Kotol Vailant, 1xrozdeľovač radiátorového kúrenia, 8x vykurovacích telies)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Impulzné čistenie systému UK
 • Trvanie čistenia 30 pracovných hodín
 • Dopustenie systému médiom s príslušnými charakteristikami výrobcu

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 20-25%
 • Sfunkčnenie vykurovacieho systému