Legionella v domove dôchodcov

Zásobovanie pitnou vodou domova dôchodcov bolo kontaminované legionellou. Boli sme poverení odstránením kontaminácie, likvidáciou príčiny zakalenia, zlepšením hydrauliky a vyčistením potrubí teplej, studenej a cirkulujúcej vody pomocou technológie COMPREX®.

Technické údaje:

 • Domov dôchodcov, pozostávajúci z troch budov spolu s 40 ubytovacími jednotkami a vlastnou kuchyňou
 • Potrubia z pozinkovanej ocele

Čistiaci postup:

 • Mechanické čistenie jednotkou COMPREX® so vzduchom a pitnou vodou
 • Zabezpečenie stlačeného upraveného vzduchu z jednotky COMPREX®
 • Prístup k systému prostredníctvom adaptérov na prípojky
 • Výstupné miesto cez odberné miesta
 • Čistenie po vetvách až ku každému odbernému miestu
 • Po vyčistení technológiou COMPREX® hydraulické vyváženie
 • 390 pracovných hodín na 438 odberných miestach studenej vody a 324 odberných miestach teplej vody

Výsledok:

 • Usadeniny a produkty korózie boli mobilizované a vyplavené
 • Po čistení technológiou COMPREX®  a po hydraulickom vyvážení systému sa koncentrácia baktérií legionella nachádzala pod predpísanou hodnotou
 • Dôsledkom zlepšenej hydrauliky narástla výkonnosť potrubia