Impúlzne čistenie systému ÚK

ÚLOHA: 

 • Navrhnúť a realizovať čistenie radiátorového a podlahového ústredného kúrenia

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Plynový kotol Protherm na radiátorový okruh
 • Hlavný rozvod k rozdelovačom  Ø32
 • Rozdeľovače mosadzné
 • Rozvod k vykurovacím telesám z plast hliníka
 • Vykurovacie telesá doskové Korad
 • (1x Kotol Protherm, 1x rozdeľovač podlahové kúrenie, 1x rozdeľovač radiátorové kúrenie, 10 x vykurovacích telies)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie systému ÚK
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín
 • Dopustenie systému médiom s príslušnými charakteristikami výrobcu

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 30-35%
 • Sfunkčnenie vykurovacieho systému