Dezinfekcia rozvodu vody v rodinnom dome

ÚLOHA :

  • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu vody v rodinnom dome 

ŠPECIFIKÁCIA :

  • Rozvod vody realizovaný z pozinkovaných rúr
  • Extrémne znečistenie vodným kameňom, mangánom a železom
  • Systém slabo priechodný až vôbec
  • (2x kúpeľňa, 2x toaleta, 2x kuchyňa, 12 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY:

  • Chemické a impulzné čistenie systému TV a SV
  • Trvanie čistenia 14 pracovných hodín
  • Dezinfekcia rozvodu vody

VÝSLEDOK ČISTENIA:

  • Neúspešné čistenie v dôsledku extrémneho zanesenia