Čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v rodinnom dome

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v rodinnom dome

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Dodávateľ vody VVS a.s.
 • Hlavný prívod vody z HDPE DN 32
 • Hlavný rozvod vody realizovaný z pozinkovanej rúry½“-1“
 • Ohrev vody ze 120l zásobník
 • Bez osadenia mechanických filtrov a úpravne
 • (2x Kuchyňa, 2x Toaleta, 2x Kúpeľňa, 1xLetná kuchyňa, 12-14 odberných miest)

ČISTENIE  -POSTUPY: 

 • Impulzné čistenie systému 8 hodín
 • Dezinfekcia systému 2 hodiny
 • Trvanie čistenia 10 pracovných hodín

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Systém bol zanesený mechanickými usadeninami (kalmi, nánosmi) a biofilmom