Čistenie akumulačnej nádoby pre ohrev teplej vody

ÚLOHA:

 • Navrhnúť a realizovať čistenie akumulačnej nádoby pre ohrev teplej vody 

ŠPECIFIKÁCIA:

 • Takmer úplná nefunkčnosť zásobníkov
 • Hluk zo zásobníkov
 • Zásobníky už neprenášali teplo
 • Pozinkovaný rozvod
 • Extrémne zanesený systém
 • Odstraňovanie extrémnych nánosov vápnika
 • (4x stúpačka na TV, 2x akumulačná nádoba 200l)

ČISTENIE  – POSTUPY:

 • Chemické  čistenie akumulačnej nádoby
 • Trvanie čistenia 8 pracovných hodín

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Zlepšenie prenosu tepla podľa slov prevádzkovateľa cca 30-35%
 • Sfunkčnenie ohrevu teplej vody
 • Zbavenie sa usadenín vodného kameňa