Impulzné čistenie hlavného rozvodu vody pre vodnú elektráreň

ÚLOHA :

 • Navrhnúť a realizovať impulzné čistenie hlavného rozvodu vody pre vodnú elektráreň

ŠPECIFIKÁCIA :

 • Čistenie 1,2 km  rozvodu vody 
 • Čistenie od mechanických nečistôt nánosov železa a mangánu
 • Extrémne zanesenie mangánom
 • Bez dezinfekcie 
 • Od DN32 do DN150
 • Rozvod HDPE polyetylén a liatinová rúra
 • (6 odberných miest)

ČISTENIE  – POSTUPY: 

 • Impúlzne čistenie
 • Trvanie čistenia 22 pracovných hodín (2 prac dni)
 • Bez dezinfekcie

VÝSLEDOK ČISTENIA:

 • Splnenie požiadaviek zákazníka
 • Odstránenie sfarbenia vody